Ergotherapie

bij Kinderen en Jongeren

"All kids need is a little help, a little hope and someone who believes in them"

Waarbij kan een ergotherapeut kinderen & jongeren helpen?

Een ergotherapeut kan je helpen bij problemen met de activiteiten van het dagelijks leven.

“Alle activiteiten van het dagelijks leven?”

Ja, dit komt omdat een ergotherapeut zich niet beperkt tot een bepaald aantal specifieke aandoeningen en zich niet toespits op enkel het oplossen of verhelpen van een aandoening of probleem. De ergotherapeut doet wat nodig is opdat jij jouw activiteiten terug zelfstandig kan opnemen. 

Ergotherapeuten kijken vooral naar wie je bent en welke activiteiten voor jou belangrijkzijn.

Het is onze focus op het handelen, de activiteit zelf en zelfstandigheid die ons zo speciaal maakt.

 
Bron: https://www.pinterest.com/clareelizabeth8/occupational-therapy/

Iets voor jou? 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een ergotherapeut bij jouw buurt.

 

Met welke problemen kan je bij een ergotherapeut terecht? 

 

- Leerstoornissen

- Ontwikkelingsstoornissen

- Psychologische problemen

- Psychomotorische problemen

- Fijn-motorische problemen

- Rekenproblemen

- Schrijfproblemen

- Faalangst

- Problemen met zelfvertrouwen

- ADHD

- Autisme

- …

Beschikbare bijkomende specialisaties voor Kinderen & Jongeren