Klaar voor de start: Schrijven

Na de kleuterklas, vaak op basis van de leeftijd van het kind, wordt er beslist dat het tijd is om naar het eerste leerjaar te gaan. Hier leren ze onder andere schrijven. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze rijp genoeg zijn om dit te kunnen aanleren. Ze moeten hun potlood juist vasthouden, de juiste druk uitoefenen op het potlood, de pols soepel kunnen bewegen om sierlijke lussen de maken,…

Zonder dat we er echt bij stil staan, komt er best veel bij kijken om leesbare letters te vormen. Gelukkig is een groot deel van de kinderen op die leeftijd er klaar voor om dit te kunnen. Maar helaas is er ook een deel kinderen helemaal nog niet klaar voor. Hoe komt dit dan precies? En is het nog wel nodig om te leren schrijven?

Waarom nog leren schrijven?

Met alle technologieën die we de dag van vandaag ter beschikking hebben, vragen veel mensen zich af waarom het nog nodig is om te leren schrijven. Is het niet makkelijker om de kinderen direct te leren lezen en typen?
Er is een reden waarom we leren lezen en schrijven tegelijkertijd. Het is namelijk zo dat we door te schrijven makkelijker onthouden. Door de letters fysiek te vormen door schrift, kunnen we de letter makkelijker onthouden en dat hebben we nodig om te kunnen lezen. Dit zelfde effect hebben we tijdens het leren van bepaalde leerstof of simpel weg een boodschappenlijstje maken. Door deze zaken op te schrijven, onthouden we het beter.

Wat zorgt voor een vloeiend schrift?

Als het kind er niet klaar voor is om te beginnen met schrijven, kan het moeilijk een vloeiend handschrift ontwikkelen. Er zijn heel wat voorwaarden om tot schrijven te komen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Controle over je lichaam, zoals een goede zithouding.
  • Duidelijke voorkeur hebben voor het gebruik vanje rechter of linkerhand.
  • De juiste pengreep onder de knie hebben.
  • Zelf de motivatie hebben om te willen scrhijven.
  • Goede samenwerking tussen de ogen en de handen.

Als het kind deze voorwaarden nog niet beheerst, kunnen er allerlei schrijfproblemen ontstaan zoals: pijn hebben tijdens het schrijven, onleesbaar handschrift, niet snel genoeg kunnen schrijven,…

Wij ergotherapeuten kunnen onderzoek doen naar de oorzaak van schrijfproblemen. We gaan gericht te werk en ondersteunen je kind om schrijfklaar te worden zodat het na een periode ergotherapie mee kan in de klas. 

Auteur: Sigrid Van Beveren

1 thought on “Klaar voor de start: Schrijven”

  1. Pingback: Hoe help je je kind om rechtop te zitten? – Ergopraktijk

Leave a Comment