Als het rekenproces bij je kind niet zo vlot verloopt, wat kan je doen als ouder? 7 tips

In mijn praktijk krijg ik regelmatig de vraag van ouders om hen te helpen bij het zoeken naar oplossingen als het rekenproces niet zo vlot verloopt. Als je kind denkt het toch niet te kunnen of in een negatieve stresstoestand terecht komt, staat het niet meer open om te leren. We beginnen dus graag met te kijken naar wat een kind wel kan, hoe het spontaan rekent en dit uit te breiden, verbonden met plezier ervaren.

Tip 1: Verbind getallen en rekenen met plezier maken.
Wat kan je kind al? Zijn er spelletjes die met rekenen of getallen te maken hebben die jullie graag spelen? Kan je het af en toe net iets moeilijker maken zodat je kind uitgedaagd wordt om stappen te zetten.
Er zijn allerlei spelen te koop. Je kan ook zelf spelletjes bedenken, bv. met een kaartstpel. Je kan ook gelijkaardige oefeningen die je kind als huiswerk moet maken op kaartjes schrijven. Je kan dan een kaart  trekken, wie het kan oplossen, mag een stap vooruit (in de ruimte, op een ganzenbord, … ). Wie geraakt het eerst bij 10?
Bij sommige kinderen is het belangrijk om het rekenen met bewegen te verbinden. Soms kan het mogen oplossen van oefeningen op een bord of zittend op een schommel ook plezier brengen.

Tip 2: Stimuleer interesse voor rekenen via boeken en dagelijkse situaties
Kinderen leren ook als ze interesse in iets hebben en gaan dan zelf op ontdekking en leren dan nieuwe dingen zonder dat het veel moeite kost.
Kijk naar wat ze nog moeilijk vinden en hoe je daar situaties kan voor aanbieden in het dagelijks leven. Kinderen die het moeilijk hebben met de inhoudsmaten of gewicht kan je betrekken bij het koken en bakken of samen met hen iets klaarmaken dat ze lekker vinden. Met wie graag voetbalt kan je afstanden schatten en meten of hoeken leren inschatten.

Tip 3: Versterk het zelfvertrouwen i.v.m. rekenen
Laat je kind ervaren dat het wel al dingen kan die met wiskunde te maken hebben. Bekijk zeker ook of je tip 1 en 2 al toepast.
Iedereen kan het al eens met een deeltje van de leerstof moeilijk hebben. Als je kind ondersteuning ervaart om hier door te geraken bv. door de leerstof in kleinere stapjes te oefenen of door meermaals korte momenten te oefenen zodat weer succes ervaren, kan dit ook het zelfvertrouwen ondersteunen. Zelf de oefeningen of het huiswerk maken is geen échte hulp, je kind leert hiervan hoe weinig het zelf kan. Je kan wel je kind ondersteunen bij de denkstappen en de stappen eventueel zelf als ouder noteren.
Wanneer je echter merkt dat je kind meer en meer afhaakt, is het belangrijk om in te grijpen. Je kan eerst zelf proberen en een gesprek met de leerkracht aangaan. Als dit nog niet helpt, kan je contact opnemen met een professional op dit vlak.

Tip 4: Bekijk op welke manier je kind het liefst leert of via welk zintuiglijk kanaal ze prikkels nodig hebben
Op school wordt vnl. iets uitgelegd, dus moet je wat gezegd wordt kunnen verwerken of iets getoond, dan moet je wat je ziet kunnen verwerken. Bovendien zijn er in een klas vaak veel prikkels die niets met de les te maken hebben. Je moet dus de prikkels kunnen selecteren die je nodig hebt om de aangeboden leerstof te verwerken.
Wat heeft het meest effect? Dat je een opdracht zegt, een opdracht laat zien of je kind mag bewegen terwijl het rekent (kan naast de tafel zijn of aan tafel bv. kaartjes leggen/omdraaien/noteren op een wisbord …)?
Moet het rustig zijn in de kamer waar jullie werken of mag er in de omgeving lawaai/beweging/… zijn?
Bij een aantal kinderen is het snel duidelijk wat ze nodig hebbenals je hier aandacht voor hebt. Bij andere kinderen is dit een zoektocht en kan het nodig zijn om hulp in te schakelen.

Tip 5: Als automatiseren moeilijk loopt…
Ook hierbij vertrek je van wat het kind kan.
Voorbeelden bij het automatiseren van het optellen en aftrekken tot 10: Weten ze wat de bewerkingstekens willen zeggen? Indien niet, begrijpen ze bijdoen, wegdoen? Vertel dan dat er afspraken gemaakt werden om dit ook in het kort te kunnen noteren met een symbool/teken. Kunnen ze bij elk getal 1 aftrekken en 1 optellen? Kijk dan of ze ook 2 kunnen optellen of aftrekken. Als ze de dubbelen kennen bv. 4 + 4 maar 4 + 3 niet, leg dan het verband. Je doet er nu 1 minder bij.
Voorbeelden bij het het automatiseren van de tafels: Begrijpen ze wat het verschil tussen vermenigvuldigen en optellen is? Indien niet, laat dan zien dat bij het optellen van gelijke groepjes je veel sneller kan werken als je kan vermenigvuldigen maar als de groepjes niet gelijk zijn (dus niet evenveel in aantal) dan moet je wel optellen. Als ze al enkele tafels kennen, verbind die dan met wat nog moeilijk is. Bv. 7 x 5 is moeilijk maar je weet: 6 x 5 = 30. Je moet dan 1 x 5 (1 groepje van 5) erbij doen. 30 + 5 = 35 dus 7 x 5 = 35. Als je dit een aantal keren oefent, wordt dit geautomatiseerd.

Als je iets gevonden hebt dat werkt, kan je het noteren en ergens bewaren waar je het makkelijk terug vindt 🙂 bv. in een schriftje dat je altijd op dezelfde plaats legt na het rekenen. Je kan het ook visueel aantrekkelijk noteren voor je kind bv. met verschillende kleuren of vormen. Let erop dat je samen dingen kiest die bij je kind passen zodat zij dit als een hulp kunnen gebruiken als ze een volgende keer vergeten zijn hoe ze al een oplossing vonden.  

Tip 6: Langzaam en goed is beter dan snel en fout.
Als iets moeilijk is, laat je kind dan rustig, eerder langzaam werken. Ze doen dit vaak niet uit zichzelf. Dit kan ook betekenen dat er meer tussenstappen gemaakt worden. De meeste kinderen verhogen spontaan hun tempo als ze iets kunnen.
Bekijk ook of ze efficiënte tussenstappen maken. Bespreek eventueel met hen hoe jij het makkelijker vind, zonder het op te dringen.

Tip 7: Kijk eens wat je op internet kan vinden aan oefenmogelijkheden
Afwisselen in werkwijze kan erg motiverend werken. Via sommige websites kan je oefenblaadjes afprinten, andere geven de mogelijkheid om online te oefenen. Een spel of app kan je ook als extra inoefening gebruiken, de meeste zijn niet zo geschikt om iets aan te leren.

Voorbeelden:

Heb je nood aan begeleiding of heeft je kind hardnekkige problemen met rekenen?

Twijfel dan niet om eens een ergotherapeut te contacteren die hier ervaring met heeft.


Inge Adriaenssens / Ergotherapeut & Sensorisch integratietherapeute
inge@ergopraktijk.be
+32 (0) 476 73 76 14

3 thoughts on “Als het rekenproces bij je kind niet zo vlot verloopt, wat kan je doen als ouder? 7 tips”

  1. In de laatste fase leert je kind dat je ook sneller kunt tellen. Na veel en lang oefenen komt hij er achter dat er een snellere manier is om iets te tellen. Een mooi voorbeeld is het tellen van alleen de even getallen: 2-4-6-8 enzovoort. Als je kind een hoeveelheid moet tellen, dan ziet hij vlot dat het er vijf zijn en vanaf daar   kan hij verder tellen. Hij slaat als het ware een stap over: 1,2,3,4 wordt niet meer genoemd omdat hij de vijf structuur herkent. Met een jaar of zes kan je kind dit wel.

Leave a Comment