Niet-Aangeboren Hersenletsels (NAH)

Een NAH is een hersenletsel, opgelopen na de geboorte. Dit kan door een ongeval, een beroerte, een tumor, zuurstoftekort of infectie/ontsteking. Jammer genoeg kan een NAH vele verschillende problemen tot gevolg hebben.

Van zeer zichtbare problemen:

- Moeilijk of niet stappen, bewegen, iets opnemen, ...

- Problemen met de zintuigen, zien, horen, ruiken, proeven, ...

- Moeilijk of niet praten, slikken, ...

Tot soms onzichtbare problemen:

- Vertraagd denken, moeite met aandacht, concentratie, ...

- Sneller boos worden, geprikkeld, ongepaste reacties, ...

Vaak is een langere revalidatie in een gespecialiseerd revalidatiecentrum aangewezen.

head-1965667_1280
woman-hands-1207952_1280

 

Na een lange revalidatie en vaak met bepaalde restproblemen, is het niet evident om terug te keren naar de thuissituatie. Het lukt niet altijd direct om je leven, job, sociale contacten, ... terug op te nemen.

 

Hierbij kan de ergotherapeut je ondersteunen. Hij/zij komt naar je thuissituatie om samen te bekijken wat je mogelijkheden en sterktes zijn en hoe we daarop kunnen inspelen om zoveel mogelijk zelfstandigheid terug te winnen.

NAH-deskundige

Een NAH-deskundige is een therapeut die na zijn/haar basisopleiding een specifieke opleiding, meestal een erkend postgraduaat, volgde om zich verder te verdiepen in de NAH-problematiek. Dit is een langdurige opleiding met zowel theoretische kennisonderdelen als de nodige stages en praktijkervaringen. 

Je kan hiervoor terecht bij

Tinneke Claes

NAH - deskundige

Sien De Vos

Deskundige Bobath voor volwassenen met NAH