Zich goed voelen in het eigen lichaam en weten wat de mogelijkheden ervan zijn, dragen bij tot zelfvertrouwen en tot een positief zelfbeeld. Pas als we ervaren wat de mogelijkheden van ons lichaam zijn, kunnen we inschatten wat onze grenzen zijn en kunnen we deze verkennen en verleggen. Dit bewustzijn vormt de basis voor initiatiefname, exploratie en communicatie vertrekkende vanuit de persoon zelf. Bewegen wordt een middel tot communicatie.

Baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen stimuleren om een positief zelfwaardegevoel te ontwikkelen.

De bewegingspedagogiek stimuleert de motorische, cognitieve en affectief-emotionele ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en volwassenen. Er wordt gebruik gemaakt van gerichte bewegingsspelvormen waarbij de vreugde, succes, veiligheid, creativiteit, communicatie en positieve gevoelens centraal staan. De methode speelt in op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind, waardoor het zelfvertrouwen zal groeien. De tweede basispijler is de relatie tussen kind en ouders of het vertrouwen in anderen dat zich ontwikkeld tijdens verschillende relatiespelen.

foot-886412
Sherborne ergotherapie
Sherborne Ergotherapie
Sherborne Ergotherapie

Je kan hiervoor terecht bij:

 

Nele Hostie

Ergotherapeut